Gypsy Solitaire


Kabalen er også kjent under navnet Double Easthaven. Få alle kort ut i 8 utbunker, og bygg rød-sort i bordet. Highscoreliste: Ja Klokke: teller oppover

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Mål er å bygge fra ess til konge i åtte ut-bunker, fordelt på hver farge (spar,hjerter,ruter og kløver).

Regler

I bordet bygger du nedover i omvendt farge (rød-sort). Du kan flytte sekvenser til annen kolonne. Tomme kolonner kan fylles med hvilket som helst ledig kort, eller en ordnet sevens. Når du ikke kan flytte eller snu flere kort, må du dele ut et nytt kort til hver kolonne, nederst. Dette ødelegger jo mange av sekvensene dine, og det er her den vanskelige biten med kabalen ligger.

Om denne spill-versjonen

  • Highscore liste
  • Klokke teller oppover
  • Fullscreen modus

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019