Colorado II


Kabal med 2 kortstokker, hvor både kortet i utslagsbunken og neste kort i stokken er vktige. Vær strategisk, her er det ingen bygging i bordet.

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Det er åtte Ut-bunker. Fire skal bygge fra Ess til Konge (en for spar, en for hjerter osv), og fire skal bygges ned fra Konge til Ess (en for spar, en for hjerter osv). Målet er å få alle kortene til ut-bunkene.

Regler

Du kan ikke bygge med kortene i bunkene, de må flyttes til ut-bunkene.
Du kan kun flytte på ett og ett kort.
Forskjell fra denne versjonen til den vanlige Colorado-versjonen du også finner på kabal24.no er at her spiller både kortet som ligger i utslagsbunken, og det neste kortet i stokken en rolle.
Det blir ikke snudd automatisk et kort til utslagsbunken, du velger selv når det skal skje. Når det først ligger ett kort der, kan du ikke legge det i en tom kolonne.
En tom kolonne fylles automatisk med det neste kortet i stokken. Dette kortet ser du, og på denne måten kan du også bruke litt strategi her, så du f.eks får begynne en tom kolonne med et høyest/lavest mulig kort.
Eneste kortet du kan bygge med er det kortet som ligger i utslagsbunken. Det MÅ du enten flytte til en bunke i bordet, eller til en ut-bunke.
Du kan plassere det på toppen i en helt valgfri bunke. Først når du har tatt bort kortet i utslagsbunken, kan du snu ett til fra stokken.
Dette er en veldig strategisk kabal, så tenk deg godt om hvor du skal plassere kortene ut i bordet så du ikke låser noen kort inne.

Om denne spill-versjonen

  • HTML5 spill
  • Du scorer poeng
  • Klokke teller oppover

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019