Australian Patience


Skorpion kabalen slik de spiller den -Down Under-. Highscoreliste: Ja Klokke: teller oppover

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Mål er å bygge fra Ess til Konge i hver sin farge i fire ut-bunker (spar,hjerter, ruter og kløver).

Regler

I bordet bygger du nedover i verdi i samme farge (spar på spar, hjerter på hjerter osv). Til en tom kolonne må du flytte en konge, eller en gruppe kort som starter med en konge. Dette er en Skorpion-kabal, det betyr at du kan flytte kort fra en kolonne til en annen, selv om kortene under i kolonnen ikke er i sekvens. Så lenge det øverste kortet av de du flytter er en lavere og i samme farge som det kortet du flytter til, går det bra. Fra stokken snur du ett og ett kort, du kan ikke starte på nytt igjen når stokken er tom.

Om denne spill-versjonen

  • Klokke teller oppover
  • highscoreliste
  • Du scorer poeng
  • Fullskjerm modus

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019