Raglan


En Klondike-versjon, med reservekort og opent bord.

Highscoreliste: Nei Klokke: Teller oppover


Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Flytte alle kortene til hver sin ut-bunke, som bygges fra Ess til Konge i samme farge (spar,hjerter, ruter, kløver).

Regler

Bygg nedover i verdi, annenhver farge (sort på rød, rød på sort). Du kan kun flytte på ett og ett kort. En tom kolonne kan fylles med hvilket som helst ledig kort. Alle kortene i reserven kan brukes når som helst til å bygge med i bordet, eller til å legge i en ut-bunke.

Om denne spill-versjonen

  • Klokke teller oppover

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019