Algerian patience


Her bygger du både opp og ned, både i bordet og i ut-bunkene.

Highscoreliste: Nei Klokke: Teller oppover.


Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Du har fire ut-bunker som skal starte med Ess og bygges opp i verdi til Konge. De som starter me Konge, skal bygges ned til Ess. Du følger farge, spar på spar, hjerter på hjerter osv.

Regler

Du kan bygge både opp og ned i hver kolonne om du ønsker, så lenge du bygger i farge (spar på spar, hjerter på hjerter osv). Du kan kun flytte ett og ett kort. Fra reservebunken kan du bygge med de øverste kortene. Når en reservebunke er tom, kan du bruke den som en fricelle, og legge ett kort fra bordet der. Når du ikke har flere trekk igjen (eller når du måtte ønske), kan du legge to kort fra bunken i hver reservebunke. Siste gangen er det kun nok til ett kort i hver bunke.

Om denne spill-versjonen

  • Highscore-liste
  • Klokke teller oppover
  • Fullscreen Modus
  • Du Scorer poeng

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019