Osmosis


Her er det utbunken over den du skal legge i som bestemmer om du kan legge ut kortet eller ikke. Les godt reglene !

Highscoreliste: Ja Klokke: Teller oppover


Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Kortet som du først la ut øverst i en ut-bunke er start-kort også for de tre andre ut-bunkene. Bygg opp i samme farge som startkortet (spar,hjerter, ruter eller kløver) i hver bunke - hvordan du gjør det, se mer under reglene.

Regler

Startkortet som du har valgt ut er det først kortet også i de tre andre utbunkene. Alle ut-bunkene skal bestå av hver sin farge (spar,hjerter,ruter eller kløver). Byggeregel: Kort kan kun legges ut i en bunke om det samme kortet allerede er lagt i bunken rett over !. Selve rekkefølgen av kort har ingen betydning. Legg kortene i ut-bunkene som en vifte, slik at du ser alle kortene, og rekkefølgen av de. Her er et eksempel: Du har Hjerter 10 - 7 - 4 i første bunken. Andre bunke må da starte med Spar 10, og fortsette med enten spar 7 eller spar fire siden det er disse du har i den første bunken. Har du lagt spar fire, har du altså i den andre bunken lagt spar 10 og spar fire. Da må tredje bunke bestå først av en tier, f.eks ruter 10, og det eneste gyldige kortet du nå kan spille, er ruter fire.
Fra stokken snur du ett og ett kort, og kan snu utslagsbunken og starte på nytt så mange ganger du vil. Toppkort i vifte-bunkene og utslagsbunken er de eneste kortene du kan legge ut.

Om denne spill-versjonen

  • Highscore-liste
  • Klokke teller oppover
  • Fullscreen Modus
  • Du Scorer poeng

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019