Cruel Solitaire


Flytt kort fra toppen av bunkene og til utbunkene. Så lenge du får lagt minst ett kort ut, kan du dele ut igjen bunkene flere ganger.

Highscoreliste: Ja Klokke: Teller oppover.


Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Mål er å bygge fra Ess til Konge i hver sin farge i fire ut-bunker (spar,hjerter, ruter og kløver).

Regler

Du bygger ned i verdi og i farge (spar på spar, hjerter på hjerter) på toppkortene i hver bunke. Du kan kun flytte på ett og ett kort. Blir en bunke tom, kan du ikke bygge den opp igjen. Når du er tom for trekk, samler du inn igjen bunkene, start med den bakerste og avslutt med den første. Deretter deler du ut bunkene igjen 4 kort til den første, fire til den neste osv. Dette kan du gjøre så mange ganger som du vil, men pga måten du samler inn kortene på, må du klare å gjøre minst ett trekk for hver gang du samler inn kortene, ellers står du fast.

Om denne spill-versjonen

  • Highscore-liste
  • Klokke teller oppover
  • Fullscreen Modus
  • Du Scorer poeng

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019