Deuces


Her er en av de gamle klassikerene - denne kabalen ble introdusert så langt tilbake som i 1860. Dette er en noe vanskeligere kabal enn Busy Aces, som kom først.

Highscoreliste: Nei Klokke: Går oppover


Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Å bygge fra 2 til konge til ess i hver av Ut-bunkene, i hver farge (spar på spar, hjerter på hjerter osv).

Regler

I Bordet bygger du nedover i samme farge (altså hjerter syv kan leggs på hjerter 8). Du kan kun flytte på ett og ett kort. Blir det en ledig plass, kan du flytte hvilket som helst av de ledige kortene i bordet eller utslagsbunken dit. Du snur ett og ett kort fra stokken, og kan ikke snu utslagsbunken.

Om denne spill-versjonen

  • Klokke teller oppover

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019