Alternations


Denne kabalen ble allerede spilt på begynnelsen av 1900-tallet, og er en variant fra Interchange kabalen. Highscoreliste: Ja Klokke: Teller oppover.

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Mål er å bygge fra Ess til Konge i hver sin farge i åtte ut-bunker (spar,hjerter, ruter og kløver).

Regler

I bordet bygger du nedover, med motsatt farge, rød-sort. Du kan flytte på ordnede sekvenser, og tomme kolonner kan fylles med hvilket som helst kort, eller sekvens. Fra stokken snur du ett og ett kort til utslagsbunken, som du ikke kan snu og begynne på igjen.

Om denne spill-versjonen

  • Highscoreliste
  • Scorer poeng
  • Klokke teller oppover

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019