King Albert


Også kjent under navnet Idiots Delight. Klondike kabal med 9 kolonner og 7 reservekort. Highscoreliste: Ja Klokke: Nei

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Flytte alle kortene til hver sin ut-bunke, som bygges fra Ess til Konge i samme farge (spar,hjerter, ruter, kløver).

Regler

Bygg nedover i verdi, annenhver farge (sort på rød, rød på sort). Du kan kun flytte på ett og ett kort. En tom kolonne kan fylles med hvilket som helst ledig kort. Alle kortene i reserven kan brukes når som helst til å bygge med i bordet, eller til å legge i en ut-bunke.

Om denne spill-versjonen

  • Ingen Klokke
  • Highscoreliste
  • Scorer poeng
  • Musikk og lyder kan skrus av

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019