Breakwater


Den enkleste kabalen av Interchange-serien. Ca 50-50 om du får den til å gå opp.

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Mål er å bygge fra Ess til Konge i hver sin farge i fire ut-bunker (spar,hjerter, ruter og kløver)

Regler

I bordet bygger du nedover uavhengig av farge. Du kan flyte ordnede sekvenser (altså kort som ligger i riktig rekkefølge). Hvilket som helst kort legges i en tom kolonne (eller en hel sekvens). Fra stokken snur du ett og ett kort. Du kan ikke snu utslagsbunken.

Om denne spill-versjonen

  • Teller antall trekk du trenger

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019