Eight Off


En veldig mye enklere versjon av Freecell. Her har du nemlig hele 8 friceller !
Highscoreliste: Ja Klokke: Teller nedover

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Mål er å bygge fra Ess til Konge i hver sin farge i fire ut-bunker (spar,hjerter, ruter og kløver).

Regler

Du kan i utgangspunktet kun flytte på det nederste kortet i bordet. Men ved hjelp av fricellene kan du flytte mange flere hver gang (så lenge fricellene ikke er fulle da). I fricellene kan du legge ett kort i hver av de åtte cellene. Du bygger nedover i verdi etter farge (spar på spar, hjerter på hjerter osv) i bordet.

Om denne spill-versjonen

  • Du scorer poeng
  • Den går på tid, nedover
  • Musikk i bakgrunnen som kan slås av
  • Klikkelyder i spillet som kan slås av
  • Spillet har pauseknapp.
  • Fullscreen-modus
  • Higscoreliste

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019