British Constituion


En forholdsvis enkel og morsom kabal. Du bygger i rader oppover, rad 4 kan kun brukes i rad 3, rad 3 i 2 osv osv. Bør prøves !
Highscoreliste: Ja Klokke: tikker oppover

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Å bygge fra ess til knekt i alle UT-bunkene.

Slik spiller du:

I UT-bunkene bygger du oppover i farge, spar på spar, hjerter på hjerter osv. I bordet bygger du nedover, sort-rød eller omvendt. Du kan kun flytte UT fra den øverste raden i bordet. Du kan kun bygge i den øverste raden i bordet fra den raden selv, eller fra rad nr. 2. I rad 2 kan du kun bygge fra rad 2 eller den under, osv. Tomme plasser i de tre øverste radene fyller du med kort fra raden under. Den nederste raden fylles med kort fra stokken. Når du har gått gjennom stokken en gang, kan du ikke snu utslagsbunken.

Om denne spill-versjonen

  • Du scorer poeng
  • Klokke tikker oppover
  • Higscoreliste

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019