Terrace Solitaire


Her må du ta en viktig avgjørelse før du starter kabalen. Dette er ikke direkte en Freecell-kabal, men prinsippene ligner.
Highscoreliste: Ja Klokke: Nei

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Å få ut alle kortene ut i bordet

Oppsett

Først deler du ut 11 kort til Reserven. De kan deles med kortsiden opp, i rekke så du se alle kortene. Så deler du ut ett kort i hver kolonne i bordet. Før du går videre, må du nå velge et kort som skal være UT-kortet. Her må du ta et godt valg, og se godt nå på kortene i resevebunken. Kortene der kan kun legges UT, ikke bygges med i bordet. så pass på at det første UT kortet ditt ikke er rett over mange av kortene i reserven. Da kommer du ikke til å klare kabalen. Er det for eksempel mange firere, femmere og seksere der, bør du ikke begynne med en firer. Når du så har valgt et av de fire kortene i boret og lagt det ut, deler du ut et nytt kort i den kolonnen, og deretter i fem nye, slik at du totalt har 9 kolonner i bordet.

Slik spiller du:

I bordet kan du bygge nedover i verdi, sort-rød og omvendt. Du kan kun flytte på det nederste kortet. Reservebunken kan KUN legges UT, og kun det øverste kortet. I UT-bunkene skal du bygge OPPOVER, også her sort-rød eller omvendt. Tomme kolonner i bordet kan KUN fylles opp med et kort fra utslagsbunken. Du snur ett og ett kort fra stokken og legger i utslagsbunken. Når du har gått gjennom stokken kan du snu utslagsbunken, og gå gjennom en gang til - men om du snur et kort du ikke kan legge noe sted, får du ikke snu flere kort.

Om denne spill-versjonen

  • Du scorer poeng
  • Ingen Klokke
  • Higscoreliste

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019