Aces Up


Aces up med helt standard regler. Forsøk å ha igjen kun esser i bordet når kabalen er ferdig. Vanskelig ! Highscoreliste: Ja

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Sitte igjen kun med fire ess i hver sin spillrad på bordet.

Regler

I denne Ess-kabalen er det fire spillkolonner. Du begynner med ett kort i hverkolonne. Så kan du velge å ta bort kort etter følgende regler:
  • Du kan kun ta bort de nederste kortene i hver kolonne
  • Du kan kun ta bort ett kort om et av de nederste kortene i de andre kolonnene er av samme farge (f.eks om begge kortene er spar) og av høyere verdi
  • Du kan flytte ett av de nederste kortene i en kolonne til en tom kolonne (maks 4 stk)
  • Kort du tar bort, er ute av spillet

Om denne spill-versjonen

  • Den går på tid, oppover
  • Ingen Highscore liste
  • Ingen pauseknapp

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019