Demons and Thieves Solitaire


En blanding av 2 måter å legge kort i bordet på. Ett sted etter farge (spar på spar f.eks), annet sted sort kort på rødt. Utfordrende men veldig morsom !
Highscoreliste: Ja. Klokke: teller oppover

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Bygge opp i verdi etter farger (spar på spar, hjerter på hjerter osv) fra start-kortet og rundt, så du til slutt har alle kortene UT..

Regler

Bordet er delt inn i to grupper. Gruppen til venstre (de fire første kolonnene) bygger du nedover sort-rød osv. Gruppen til høyre bygger du nedover etter farge (hjerter 8, hjerter 7 osv). Du bygger fortsatt nedover fra ess videre til konge. Du kan flytte på gyldige sekvenser, det vil si at fra venster til høyre gruppe kan du flytte sekvenser som er sort-rød. Fra høyre til venstre kan du flytte sekvenser som er i rekke i samme farge. Hemmeligheten med å lykkes med kabalen er å gjøre strategiske flytt fra den ene delen til den andre. Tomme kolonner kan fylles med hvilket som helst kort eller sekvens (som passer reglene). I utslagsbunken snur du ett og ett kort. Du kan snu utslagsbunken 2 ganger. Du kan bruke topp kortet i reserven og utslagsbunken til å bygge med, eller legge ut.

Om denne spill-versjonen

  • Highscoreliste
  • Klokke som teller oppover

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019