Spider Freecell Solitaire


Freecell spill, med klassiske regler (som du vil finne på spillsiden).
Highscoreliste: Nei Klokke: Teller oppover

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Klassisk oppsett på Frecell. Oppgåven er å få alle kort fra bordet i bunker fra ess til konge.

Utgangspunkt

Alle kort legges i 8 kolonner (ett kort mer i de fire første rekkene). Du kan kun flytte på det nederste kortet. Kortene legges sort-rød-sort osv. Siden du kun kan flytte ett kort, har du fire opne "celler" som du midlertidig kan flytte kort til.

Om denne spill-versjonen

  • Du scorer poeng
  • Den går på tid, oppover
  • Klikkelyder i spillet som kan slås av
  • Spillet har pauseknapp.

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019