Diplomat


Bygg 8 ut-bunker opp fra Ess til Konge. I bordet kan du kun flytte på ett og ett kort. Til gjengjeld kan du bygge nedover i verdi, uavhengig av farge.

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Bygg 8 utbunker opp fra Ess til Konge, etter farge (spar på spar, hjerter på hjerter osv).

Regler

I bordet kan du bygge nedover i verdi, uavhengig av farge.

Du kan kun flytte på ett og ett kort.

En tom kolonne kan fylles med hvilket som helst ledig kort.

Du snur ett og ett kort fra stokken til utslagsbunken. Det er ingen redeals.

Om denne versjonen:

  • HTML5 spill
  • Highscore liste
  • Klokke teller oppover

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019