Kings End


I denne versjonen av Gaps Solitaire starter du med Toerene og Kongene på sine rette plasser. Du kan også flytte kort til hullene om det enten er ett høyere i verdi for kortet til venstre, eller ett mindre i verdi for kortet til høyre.

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Å sortere hver farge (spar, hjerter, ruter og kløver)fra to til konge fra venstre til høyre

Regler

Du starter med alle toerene på sin respektive plass helt til venstre, og Kongene ligger helt til høyre.

Hullene i rekkene er essene som du tar bort etter utdelingen. Det er her du kan legge kort

I hvert hull kan du legge enten a) Kortet en opp i verdi fra kortet til venstre for hullet, og i samme farge, eller
b) Kortet en ned i verdi fra kortet til høyre for hullet, og i samme farge.

Når du ikke kan flytte flere kort, tas alle kortene som ikke er en del av en sekvens fra venstre oppover fra toeren opp og blir delt utigjen på nytt. Dette kan du gjøre 3 ganger.

Om denne spill-versjonen

  • HTML5 spill
  • Klokke teller oppover
  • "Undo"-mulighet

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019