Gotham


En enklere versjon av kabalen New York, hvor du i denne versjonen bygger uavhengig av farge og kan flytte på farge-sekvenser

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

I hver av de 8 utbunkene bygger du opp i verdi fra startkortet, og følger farge. Du velger selv hva som skal være startkort ved å dra ett av kortene i bordet/utslagsbunke til den første utbunken til venstre.

Du bygger videre fra Konge til Ess osv.

Regler

I bordet bygger du nedover i verdi, uavhengig av farge.

Du kan flytte på enkle kort, eller på sekvenser som er i samme farge (f.eks alle i sekvensen er i spar)

Du kan ikke flytte kort tilbake fra utbunkene til bordet.

En tom kolonne kan fylles fra stokken, eller fra en utslagsbunke. Kan ikke fylles med et annet kort i bordet.

Det er 3 utslagsbunker. Det øverste kortet i stokken (som er snudd så du ser verdien) kan legges i valgfri utslagsbunke.

Om denne spill-versjonen

  • Egen statistikk for dine spill
  • Ingen klokke-stress
  • HTML5 spill

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019