Wave Motion


En virkelig bygge-kabal! Alle kortene begynner i reserven, og skal flyttes over til bordet. Der bygger du videre etter reglene nedover i verdi og etter farge. Samle 4 sekvenser fra Konge ned til Ess.

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Lag 4 sekvenser i bordet fra Konge ned til Ess.

Regler

Alle kortene starter i reserven. De må du flytte inn i bordet, ett og ett kort. Det er ingen bygging i selve reserven.

En tom kolonne i bordet fylles med hvilket som helst ledig kort.

I bordet bygger du ned i verdi og etter farge, spar på spar, ruter på ruter osv.

Du kan flytte på ett og ett kort i bordet, eller på en ordnet sekvens

Om denne spill-versjonen

  • HTML5 spill
  • Egen statistikk for dine spill
  • Ingen klokke-stress

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019