SpiderCell II


I denne versjonen kan du bygge uavhengig av farge i bordet, og flytte på sekvenser som er bygd med rødt/sort kort. Men sluttresultatet er 4 bunker fra Ess til Konge i hver farge. 4 Friceller, hvor 2 starter med ett kort.

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Bygg fra Ess til Konge i hver av de fire ut-bunkene, en bunke i hver farge (spar, hjerter osv.)

Regler

Bygg nedover i verdi i bordet, uavhengig av farge.

Du kan flytte på sekvenser som er ordnet nedover i verdi med sort kort rødt, rødt på sort

Du har 4 friceller tilgjengelig, og du kan plassere ett kort i hver. Når du starter, ligger det allerede kort i 2 av cellene

En tom kolonne kan fylles med hvilket som helst ledig kort eller sekvens. Husk bare at det er en fordel å ha en tom kolonne for å kunne flytte på flere kort.

Om denne spill-versjonen

  • HTML5 Spill
  • Highscoreliste
  • Klokke teller ned

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019