Carlton


En ganske vanskelig versjon av 7-kabalen. Du spiller med 2 kortstokker, og i stedet for kort til utslagsbunke, trekker du ett nytt kort til hver kolonne fra kortstokken

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Bygg 8 utbunker opp fra Ess til Konge. Du bygger etter farge (2 i spar, 2 i hjerter osv).

Regler

Bygg nedover i verdi og etter motsatte farger i bordet (rødt kort på sort, sort på rødt.

Du kan flytte på ett og ett kort, eller en ordnet sekvens.

Du kan legge hvilket som helst ledig kort eller sekvens i en tom kolonne.

Så til det som skiller denne kabalen fra en vanlig 7-kabal: når du vil ha flere kort fra stokken, så går de ikke til en utbunke, men du legger ut ett nytt kort i hver kolonne.

Om denne spill-versjonen

  • HTML5 spill
  • Din egen spill statistikk
  • ikke noe tidspress

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019