Brigade


En versjon av Flower Garden, med 1 kolonne mer i bordet og ett kort mindre i hver av de. Alle kortene i reserven kan benyttes når du ønsker. Du bygger nedover i bordet, uavhengig av farge

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Bygge fire ut-bunker fra Ess til Konge i hver sin farge: Spar, hjerter, ruter og kløver.

Regler

Når kortene er delt ut, flyttes Essene i reserven automatisk til en ut-bunke.

Du kan bygge nedover i verdi i bordet, uavhengig av farge.

Du kan kun flytte på ett og ett kort.

En tom kolonne kan fylles med hvilket som helst kort.

Alle reservekortene foran deg er tilgjengelige, og kan legges ut, eller bygges med i bordet.

Om denne spill-versjonen

  • HTML5 Spill
  • Klokke teller ned
  • Highscore liste

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019