Double Scorpion


Double Scorpion med alle kortene delt ut. Samle 8 sekvenser fra Konge ned til Ess i bordet. Med så mange kort tilgjengelig er denne versjonen enklere enn Scorpion med kun 1 kortstokk.

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Bygg 8 sekvenser ned fra Konge til Ess, 2 i hver farge (2 i spar, 2 i ruter osv). Du skal bygge de i bordet.

Regler

Bygg nedover i verdi og etter farge (spar på spar, hjerter på hjerter osv).

Du kan flytte på grupper av kort, de trenger ikke å være i sekvens.

En tom kolonne kan bygges på nytt med en gruppe av kort, som starter med en Konge.

Om denne spill-versjonen

  • HTML5 spill
  • Din egen spill statistikk
  • ikke noe tidspress

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019