Cromwell Solitaire


Her er en kabal med hele 26 vifter/kolonner. Du kan ikke bygge opp igjen en tom vifte, men til gjengjeld kan du be om "Merci" en gang.

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Bygg 8 utbunker opp fra Ess til Konge i hver farge (spar, hjerter osv).

Regler

Ved utdeling vil Ess bli automatisk flyttet til en av utbunkene.

I bordet bygger du nedover i verdi og etter farge (spar på spar, hjerter på hjerter osv).

Du kan flytte på enkle kort eller på sekvenser.

En tom kolonne kan IKKE bygges opp på nytt, noe som øker vanskeligheten i kabalen. For å kompensere litt:

Du finner en "merci" knapp i spillet, som du kan bruke en gang i løpet av spillet. Da kan du velge hvilket som helst kort og flytte det slik at det blir tilgjengelig.

Siden det er 2 kort med samme valør, bruk litt tid til å finne ut hvilke av de som er best å bygge med - prøv å unngå å låse kort, dvs ha kort under andre kort du ikke får flyttet på en stund.

Om denne spill-versjonen

  • HTML5 spill
  • Highscore liste
  • Klokke teller oppover

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019