Desire


Enkle regler, men du må allikevel følge med hvilken bunke i bordet som har hvilke kort. Bygg 8 utbunker opp i verdi uavhengig av farge, og det trenger ikke være like mange kort i hver bunke.

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Ut-bunkene (de 8 øverste bunkene) skal bygges oppover i verdi, uavhengig av farge. Du kan bygge rundt fra Konge til Ess. Hvor mange kort det blir i hver bunke har ingen betydning, målet er å få alle kortene flyttet til utbunkene.

Regler

Kortene i bordet (de nederste 8 bunkene) skal flyttes til en av ut-bunkene.

Det er ingen bygging i bordet.

En tom bunke i bordet kan ikke bygges på nytt, før du tar kort fra stokken.

Når du vil ha kort fra bunken (de snudde kortene i bordet), får du ett nytt kort til hver av bunkene i bordet

Enkle regler, men du sørge for å huske hvor det ligger kort under de kortene du ser i bordet. Du kan også klikke og holde på kortet, og flytte litt på det for å se hvilket kort som ligger under.

Det er ingen redeals.

Om denne versjonen:

  • HTML5 spill
  • Highscore liste (ved innlogging)
  • Du scorer poeng
  • Klokke teller oppover

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019