Spidercells


Dette er en krysning mellom Freecell og Spiderkabal. Bygg 4 sekvenser ned fra Konge til Ess, med sort/rød sekvenser. Og så har du 4 friceller.

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Målet er å bygge 4 sekvenser i bordet ned fra Konge til Ess. Du skal bygge med rødt kort på sort, sort kort på rødt.

Regler

Du har 4 friceller tilgjengelig (øverst), du kan plassere ett kort i hver celle.

Du bygger altså nedover i verdi, med sort kort på rødt, rødt på sort.

Du kan flytte på ett og ett ledig kort, eller på sekvenser. Du er ikke avhengig av å ha friceller tilgjengelig for å flytte på sekvenser.

Du kan flytte hvilket som helst ledig kort eller sekvens til en tom kolonne.

Om denne versjonen:

  • HTML5 spill
  • Din egen spill statistikk
  • Ikke noe tidspress

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019