American Toad


Canfield kabal med 2 kortstokker, og du bygger etter farge i bordet, og kun 1 redeal

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Bygg 8 utbunker som alle starter med det valgte startkortet, og rundt til kortet en under i verdi. Du bygger bunkene etter farger (spar på spar osv).

Regler

I bordet bygger du nedover i verdi og etter farge (spar på spar osv). Du kan bygge rundt fra Ess til Konge.

Du kan flytte på enkle kort, eller på sekvenser.

Fra reserven kan du flytte på det frie kortet til bordet eller til en utbunke. For å klare kabalen, bør du fokusere på å få tømt reservern så fort som mulig.

En tom kolonne startes automatisk med et kort fra reserven, helt til den er tom. Da er det det øverste kortet i utslagsbunken som brukes, og til slutt når den er tom, hvilket som helst ledig kort.

Du snur ett og ett kort fra stokken til utslagsbunken. Du har en redeal.

Om denne versjonen:

  • HTML5 Spill
  • Highscore liste (med innlogging)
  • Klokke teller oppover

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019