Lady Cadogan


Denne kabalen er kalt opp etter en av de tidligste forfatterene av bøker om kabal, nemlig Lady Adelaide Cadogan. 4 utbunker bygges kort for kort, de siste 4 kun med en hel sekvens.

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Det er 8 utbunker. De fire første bygges opp med ett og ett kort fra Ess til Konge og etter farge (en i spar, en i hjerter osv). De fire siste bygges ned fra Konge til Ess på en gang som en hel sekvens. Også her etter farge.

Regler

Du bygger nedover i verdi i bordet, uavhengig av farge.

Du kan flytte på enkle kort, eller på ekte sekvenser (sekvenser i en farge, f.eks i spar eller i hjerter osv).

En tom kolonne kan bygges opp igjen med en Konge, eller med en sekvens som starter med en Konge.

Du snur ett og ett kort fra stokken til utslagsbunken. Det er unlimited redeals.

Om denne versjonen:

  • HTML5 Spill
  • Ikke noe tidspress

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019