Sea Towers II


Freecell versjon hvor du bygger etter farger i bordet, og starter med ett kort i 2 freeceller. I denne versjonen kan du kun flytte en Konge til en tom kolonne.

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Bygg 4 utbunker fra Ess til Konge. En i spar, en i hjerter osv.

Regler

I bordet bygger du ned i verdi og etter farge (hjerter på hjerter, ruter på ruter osv).

Du har 4 freeceller tilgjengelige, som hver kan inneholde ett kort hver. Når spillet starter, er det ett kort i 2 av freecellene.

Du kan kun flytte på ett og ett kort, eller på flere samtidig om det er nok tilgjengelige freeceller til å gjøre det.

En tom kolonne kan fylles på nytt med en Konge.

Om denne versjonen:

  • HTML5 Spill
  • Klokke teller oppover
  • Higscore liste

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019