Colorado


En strategisk kabal, du må tenke deg godt om hvor du legger kortet fra utslagsbunken i bordet. Kort i bordet kan nemlig kun flyttes videre til en utbunke.

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Det er åtte Ut-bunker. Fire skal bygge fra Ess til Konge (en for spar, en for hjerter osv), og fire skal bygges ned fra Konge til Ess (en for spar, en for hjerter osv). Målet er å få alle kortene til ut-bunkene.

Regler

Du kan ikke bygge med kortene i bunkene, de må flyttes til ut-bunkene.
Du kan kun flytte på ett og ett kort.
Eneste kortet du kan bygge med er det kortet som ligger i utslagsbunken. Det MÅ du enten flytte til en bunke i bordet, eller til en ut-bunke.
Du kan plassere det på toppen i en helt valgfri bunke. Først når du har tatt bort kortet i utslagsbunken, kan du snu ett til fra stokken.
En tom plass i bordet fylles med et kort fra stokken.
Dette er en veldig strategisk kabal, så tenk deg godt om hvor du skal plassere kortene ut i bordet så du ikke låser noen kort inne.

Om denne spill-versjonen

  • HTML5 spill
  • Highscore liste
  • Klokke teller oppover

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019