Nivernaise


Ingen bygging i bordet, men 8 friceller du kan flytte kort til. Tar du kort fra stokken, legges det 3 kort til i hver kolonne

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Bygg 4 utbunker opp fra Ess til Konge, og 4 utbunker ned fra Konge til Ess. Det må bygges etter farge, og det må være bunker med Spar,hjerter, ruter og kløver begge steder.

Regler

Bordet består av 6 kolonner med kort, samt 8 reservekort.
Det er ingen bygging i bordet, men du kan flytte kort fra kolonnene til en reservebunke
Det kan kun være ett kort i hver reserve.
Du kan flytte kort både fra kolonnene og reserven til utbunkene.
Når du vil trekke kort fra stokken, legges det 3 nye kort i hver kolonne.
Du får 2 redeals, kortene i kolonnene blir samlet sammen og delt ut på nytt.
Kortene i reserven blir ikke delt på nytt.

Om denne versjonen:

  • HTML5 Spill
  • Highscore liste (ved innlogging)
  • Klokke teller oppover

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019