Topsy-Turvy Queens


Topsy-Turvy går på at kabalen er litt omvelta, du begynner å bygge på Konger, så ess,to osv. En populær kabal

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Bygg 8 utbunker fra Konge, Ess, To osv opp til Dame. Du bygger etter farge (spar på spar osv)

Regler:

Rekken med skjulte kort er låste kort, og kun snus dersom du får bygget en ferdig bunke fra Konge rundt til Dame
Ledige konger flyttes automatisk til en slik bunke
Når du har bygget en ferdig sekvens fra Konge til Dame, tas den bort, og kortet som da blir ledig kan kun brukes på en annen Ut-bunke.
I bordet bygger du nedover i verdi, og du må følge farge
Du kan flytte på ett og ett kort, eller en ordnet sekvens.
En tom kolonne kan fylles med hvilket som helst ledig kort fra bordet eller utslagsbunken.
Du snur ett og ett kort til utslagsbunken. Du har 2 redeals.

Om denne versjonen:

  • HTML5 Spill
  • Klokke teller oppover
  • Higscoreliste

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019