Solitaire Klondike


Ny 7-kabal versjon, med bedre statistikk. Du får også et daglig spill som du kan forsøke å klare. Endre både farger, kort og bakgrunn

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Mål er å bygge fra Ess til Konge i hver sin farge i fire ut-bunker (spar,hjerter, ruter og kløver).

Regler

Du bygger i bordet - motsatte farger, sort på rød, rød på sort - nedover i verdi.
Du kan flytte på ordnede sekvenser (sekvenser som ikke har kort under seg som ikke er i sekvensen)
Tomme kolonne fyller du med en Kong, eller en sekvens som starter med en Konge.
Du kan snu utslagsbunken og starte på igjen så mange ganger du vil.

Om denne spill-versjonen

  • Den går på tid, oppover
  • Ingen higscoreliste

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019