British Square


4*4 bunker med kort i bordet. Du bestemmer over hver enkelt bunke, om den skal bygges opp eller ned i verdi. Velg klokt.

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Det er 2 kortstokker, men kun 4 ut-bunker. De bygger du opp fra Ess til Konge, og fortsetter så ned fra Konge til Ess. Spar i en bunke, hjerter i en osv.
Merk: Det er altså 2 Konger etter hverandre i hver utbunke.

Regler:

Det er 16 bunker i bordet, mett ett kort i hver bunke. Hver av de kan bli bygd enten oppover i verdi eller nedover. Du må følge farge.
Når du har først startet å bygge i en retning i en av bunkene, må du fortsette i den retningen i den bunken. Det betyr altså at noen bunker bygger du oppover i verdi, noen nedover.
Du kan kun flytte på ett kort av gangen.
En god ide kan være å klikke på øverste kort i bunken, og flytte litt på det, så ser du hvilken retning du har startet å bygge bunken.
En tom bunke fylles med kortet øverst i utslagsbunken, eller fra stokken om bunken er tom. Når både utslagsbunken og stokken er tom får du ikke fylt opp igjen en tom bunke.
Det kan være lurt å time når du tømmer en bunke helt, slik at du har kontroll på hvilket kort fra utslagsbunken som starter den opp igjen.
Du snur ett og ett kort fra stokken til utslagsbunken. Du får kun gå gjennom stokken en gang.

Om denne versjonenn:

  • HTML5 spill
  • Highscore liste
  • Klokken teller oppover

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019