Castles in Spain II


Denne versjonen av kabalen kommer med highscore og tidspress, og er mer passende til Mobil

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Bygg 4 ut-bunker opp fra Ess til Konge i hver farge (f.eks en i spar).

Regler

Du kan kun flytte på ett og ett kort.
Bygg nedover i verdi i bordet, med sort kort på rødt, rødt på sort.
En tom kolonne kan fylles med hvilket som helst ledig kort.

Om denne versjonen:

  • HTML5 spill
  • Highscore liste
  • Klokke teller nedover

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019