Above and Below Solitaire


Her skal du bygge 4 bunker ned i verdi og 4 opp i verdi, fra startkortet som legges i en egen bunke. Bygg rundt mellom Konge og Ess.

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Startkortet som legges i midten av Utbunkene viser hvor de andre 8 utbunkene starter. 4 bunker bygges nedover i verdi fra startkortet, 4 bygges oppover i verdi fra startkortet. Utbunkene skal bygges i farger (spar, hjerter, ruter og kløver).
Du kan bygge videre fra Konge til Ess, eller fra Ess til Konge.

Regler:

I utbunkene kan du flytte kort fra en bunke til en annen. I bordet kan du både bygge opp og ned i verdi, men må følge farge (spar på spar, hjerter på hjerter osv).
Du kan kun flytte på ett og ett kort.
Kortene fra stokken snus til en utslagsbunke. Du kan gå gjennom stokken 2 ganger.

Om denne versjonen:

  • HTML5 spill
  • Du scorer poeng
  • Klokke teller oppover
  • Higscoreliste

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019