Block Solitaire


Bunkene i bordet bygges nedover i verdi, uavhengig av farge. Står du fast, legges ett nytt kort øverst i hver av bunkene

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Bygg 8 utbunker opp i verdi og etter farge (spar på spar, ruter på ruter osv) fra Ess til Konge.

Regler

De 12 bunkene i bordet kan bygges nedover i verdi, uavhengig av farge.
Du kan kun flytte på ett og ett kort.
Om du står fast, kan du klikke på stokken. Det vil da bli lagt ett nytt kort på toppen av hver bunke.
Om en av bunkene blir tom, legges det ett nytt kort fra stokken (så lenge det er kort igjen der) til bunken.

Om denne versjonen:

  • HTML5 Spill
  • Klokke teller oppover
  • Du scorer poeng

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019