Ace of Hearts


Her har du kun en utbunke, og den må starte med Hjerter Ess. Etter det bygger du videre uavhengig av farge

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Flytt alle kortene til ut-bunken. Der er kun en, og den må starte med Hjerter Ess. Etter du har lagt den bygger du videre oppover, uavhengig av farge. Når du kommer til Kong, fortsetter du med en Ess.

Regler:

I bordet bygger du nedover i verdi og etter farge (spar på spar, hjerter på hjerter osv).
Du kan flytte på en gruppe av kort, trenger ikke å være i sekvens.
En tom kolonne fylles med en Konge, eller gruppe av kort som starter med en Konge.
Når du tar kort fra stokken, legges det ett kort nederst i hver kolonne.

Om denne versjonen:

  • HTML5 spill
  • Du scorer poeng
  • Klokke teller nedover
  • Higscoreliste

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019