Rank and File


En Slottskabal med likheter med kabalen Napoleon at St. Helena. Her kan du flytte på sekvenser i bordet.

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Bygg 8 utbunker fra Ess til Konge etter farge.

Regler

Bygg nedover i verdi i bordet med rødt kort på sort, sort på rødt
Du kan flytte på enkle kort, eller ordnede sekvenser.
En tom kolonne kan fylles med hvilket som helst ledig kort, eller sekvens.
Du snur ett og ett kort fra stokken til utslagsbunken. Der er ingen redeal.

Om denne versjonen:

  • HTML Spill
  • Ikke noe tidspress

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019