Colonel


En versjon av Signora-kabalen, her bygger du etter farge i bordet. En Terrace-type kabal hvor du skal velge hvilket startkort som gjelder i ut-bunkene. Velg nøye.

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Bygg 8 utbunker opp i verdi og etter farge. Det første du må gjøre er å bestemme hva som skal være startkortet til utbunkene. Du bygger opp fra dette kortet, og rundt fra Konge til Ess osv. Ta en nøye kikk på kortene i reserven og i bordet før du velger hvilket kort du vil starte med.

Regler

I bordet bygger du nedover i verdi og etter farge (spar på spar, hjerter på hjerter osv)
Du kan fortsette å bygge rundt fra Ess til Konge, Dame osv.
Du kan flytte på enkle kort, eller kort som ligger ordnet i sekvenser.
Kortene i reserven kan kun flyttes til en utbunke, og kun det øverste kortet.
En tom kolonne fylles med øverste kortet i utslagsbunken. Om den er tom, det øverste kortet i stokken. Er også den tom, kan du velge hvilket som helst fritt kort (ikke fra reserven).
Du snur ett og ett kort fra stokken til utslagsbunken. Du kan snu denne en gang

Om denne versjonen:

  • HTML Spill
  • Ikke noe tidspress
  • Din egen spillstatistikk

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019