Beehive Blitz


Her er noe av utfordringen hvor rask du er. Kort med samme verdi skal i hver sin utbunke.

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Målet er å flytte alle kortene en utslagsbunke. Desse bunkene skal inneholde 4 kort av samme verdi, f.eks fire 6-ere, fire Ess osv osv. Når du har 4 stk av samme verdi i en utslagsbunke, fjernes denne. Det betyr altså at det kun er plass til 6 verdier i ut-bunkene.

Regler

Det er ingen bygging i bordet, du kan flytte det kortet som er snudd til en av utbunke.
Fra stokken (til venstre, midt på bordet) snur du 3 og 3 kort og legger nederst i bordet
Du kan snu stokken så ofte du ønsker.

Om denne spill-versjonen

  • HTML5 spill
  • Kjem mot din egen Highscore
  • Siden denne går opp hver gang, er det tiden som avgjør scoren din.

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019