New York


En versjon av kabalen Dover. Her kan du velge hvilken av 3 utslagsbunker du vil legge kort i.

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

I hver av de 8 utbunkene bygger du opp i verdi fra startkortet, og følger farge. Du velger selv hva som skal være startkort ved å dra ett av kortene i bordet/utslagsbunke til den første utbunken til venstre.
Du kan ikke flytte kort tilbake fra utbunkene til bordet.
Du bygger videre fra Konge til Ess osv.

Regler

I bordet bygger du nedover i verdi, med motsatt farge (rødt kort på sort, sort på rødt osv)
Du kan kun flytte på ett kort om gangen, da kort som ikke ligger sperret av andre kort
En tom kolonne kan fylles fra stokken, eller fra en utslagsbunke. Kan ikke fylles med et annet kort i bordet.
Det er 3 utslagsbunker. Det øverste kortet i stokken (som er snudd så du ser verdien) kan legges i valgfri utslagsbunke.

Om denne spill-versjonen

  • Egen statistikk for dine spill
  • Ingen klokke-stress
  • HTML5 spill

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019