Flower Solitaire


Vifte-kabal hvor du kan bygge på viftene, og flytte på sekvenser.

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Bygg de 4 utbunkene opp fra Ess til Konge i hver farge (spar, hjerter, ruter og kløver)

Regler

I bordet kan du bygge på viftene, nedover i verdi og motsatt farge (svart kort på rødt, rødt på sort osv)
Du kan flytte på korrekte bygde sekvenser, i henhold til regelen ovenfor.
En tom vifte bygges opp igjen med en Konge, eller en sekvens som starter med Konge.

Om denne spill-versjonen

  • HTML 5 spill
  • Highscore liste
  • Klokke teller nedover

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019