Mount Olympus


Hele 16 utbunker, halvparten bygges opp med oddetall, resten med partal.

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Det er 16 ut-bunker. 8 er oddetall-bunker og 8 er partall-bunker. Du bygger altså opp med enten oddetall eller partal, og følge farge (spar på spar, hjerter på hjerter osv.)

Regler

I bordet er det 9 kolonner. Også her bygger du med enten oddetall eller partall, og nedover i verdi og farge.
Du kan flytte på en korrekt ordnet sekvens, i henhold til regelen nevnt ovenfor.
En tom kolonne fylles automatisk fra stokken, når den er tom hvilket som helst fritt kort/sekvens.
Når du vil ha flere kort fra stokken, vil det bli lagt ett kort i hver kolonne.

Om denne spill-versjonen

  • HTML 5 spill
  • Egen spillstatistikk
  • Ikke noe tidspress

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019