Signora


Bygg utbunkene opp med rødt kort på sort osv, og forsøk å få frem alle kortene i reserven.

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Først må du velge hvilket kort du vil at Ut-bunkene skal starte med. Ta deg tid, og se gjennom reserve-kortene og kortene i bordet før du velger. Unngå kort som kan bli blokkert i reserve bunken om du kan. Flytt så kortet du velger til den første bunken
Du bygger oppover i verdi i utbunkene, og bygger rundt fra Konge til Ess, helt til du kommer til kortet under startkortet i verdi.
OBS: Du bygger med rødt kort på sort osv!
Målet er å få alle kortene til ut-bunkene.

Regler

I bordet bygger du nedover i verdi, med motsatte farger. Du kan fortsette å bygge nedover fra Ess til Konge.
Du kan kun flytte på ett og ett kort, som ikke er dekket av andre.
Kortene i reserven går til ut-bunkene.
En tom kolonne i bordet blir fyllt med kort fra utslagsbunken, eller fra stokken.
Du snur ett og ett kort fra stokken til utslagsbunken. Du kan ikke snu den og begynne på nytt.

Om denne versjonen:

  • HTML5 Spill
  • Ikke tidspress

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019