Intelligence


Med en bunke mer og en shuffle mer enn orginalen, blir dette en god vifte-kabal!

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Mål er å bygge fra Ess til Konge i hver sin farge i åtte ut-bunker (spar,hjerter, ruter og kløver).

Regler

Du kan bygge både oppover og nedover i verdi på det øverste kortet i hver bunke, med spar på spar, hjerter på hjerter osv.
Når en av bunkene i bordet blir uten kort, fylles den på med 3 nye kort fra stokken.
Du kan samle sammen alle kortene i bordet og dele ut på nytt 3 ganger.

Om denne versjonen:

  • HTML5 Spill
  • Du scorer poeng
  • Ikke tidspress

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019