Fred's Spider


En versjon av Spider, hvor du kan flytte enkle kort til ut-bunkene, ikke bare sekvenser. Du kan også bygge nedover i bordet uavhengig av farge.

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Bygge 8 ut-bunker fra Ess til Konge, etter farge (Spar,hjerter, Ruter, Kløver).

Regler

I bordet kan du bygge nedover i verdi, uavhengig av farge. Du kan flytte på ett og ett ledig kort, eller sekvenser som er ordnet etter egen farge (spar,hjerter,ruter eller kløver).

Tomme kolonner kan fylles med hvilket som helst ledig kort. Når du vil ta kort fra stokken, må du dele ett kort nederst i hver kolonne.

Om denne versjonen:

  • HTML5 Game
  • Din egen spillstatistikk
  • Ikke noe tidspress

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019