Labyrinth Solitaire


Kun det øverste og nederste kort i hver kolonne kan flyttes til en utbunke. Men: du får en siste sjanse når du står fast.

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Få alle kort til ut-bunkene, som bygges opp fra Ess til Konge.

Regler

Når kabalen starter, har du en rad i bordet. Når du ikke kan legge noe til utbunkene, legger du en ny rad som kommer nedenfor den andre.
Totalt kan du 6 slike rader.
Det vanskelige her er at du kun kan legge kort som er helt øverst i hver kolonne, eller helt nederst i kolonnene. Altså ingen kort som har et kort i radene over eller under.

Når du har fått alle kortene i bordet, og står HELT fast, får du en sjanse til. Du kan da flytte på ett kort fra hvor som helst i bordet til en av ut-bunkene. Men kun ett kort, så velg nøye

Om denne versjonen:

  • HTML5 Spill
  • Highscore liste
  • Du scorer poeng
  • Ikke noe tidspress

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019